Propozicije za 28. turnir veterana

Članak 1.
Na turniru veterana u košarci OLD STARS ZAGREB, pravo nastupa imaju igrači:
A kategorija 35+ rođeni 1981. i stariji
B kategorija 42+ rođeni 1974. i stariji
C kategorija 50+ rođeni 1966. i stariji
(u C kategoriji mora biti najmanje 7 igrača i NEMA Pasarele)

Članak 2.
Igrači koji su u sezoni 2015./2016. igrali u nacionalnim prvenstvima ABA, A-1, A-2, B i C, ili ostalih liga  (a zadovoljavaju starosni uvjet) IMAJU pravo nastupa.

Članak 3.
Momčad  MORA nastupati na svakoj utakmici s MINIMALNO OSAM (8) igrača.  Ukoliko momčad nastupi sa sedam (7) igrača, JEDNOG (1) igrača u 2/4, 3/4 i 4/4, bira protivnički trener. Ovakvo biranje se nastavlja i u slučaju pete osobne pogreške.
    
Članak 4.
Igrači koji nastupe u 1/4 NEMAJU PRAVO nastupa u 2/4 (5+1 igrač - jedna izmjena), u 2/4 momčad nastupa s NOVIH  (5+1 igrač – jedna izmjena).
Ukoliko momčad ima prijavljenih 11 ili 12 igrača, u 1/4 i/ili 2/4 imaju pravo na izmjenu po jednog igrača u četvrtini. (5 + 1)
U 3/4 i 4/4 pravo nastupa imaju igrači po odabiru trenera s pravom izmjena, a protivnički trener NE bira igrače ukoliko momčad ima 8 (ili više) igrača.

Članak 5.
Utakmice se igraju 4 x 7 minuta čiste igre. Poluvrijeme traje 2 minute.
U 1/4 i 2/4 NEMA time-outa, a po jedan time-out momčadi imaju u 3/4 i 4/4. Ukoliko momčad ne iskoristi time-out u 3/4, može ga koristiti u 4/4. U slučaju neriješenog rezultata u regularnom tijeku utakmice, igra se produžetak od 3 minute, do konačnog pobjednika.

Članak 6.
 Igrači mogu nastupiti za neku drugu momčad na turniru, ali SAMO ZA JEDNU koja je DRUGE dobne kategorije.

Članak 7.
Za sve slučajeve koji nisu navedeni u odredbama ovih Propozicija primjenjuju se akti HKS-a i Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).